Monika Tomaszewska

Monika Tomaszewska jest aplikantem adwokackim, zajmuje się problematyką prawa mediów, własności intelektualnej, uczestniczy w międzynarodowych transakcjach związanych z przejściem autorskich praw majątkowych, w szczególności praw do treści audiowizualnych.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach zajmujących się bieżącą obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną w sektorze nieruchomości, uczestnicząc w procesie komercjalizacji centrów handlowych oraz procesach restrukturyzacyjnych.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentem szkoły prawa amerykańskiego prowadzonej przez Centrum Prawa Amerykańskiego w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem Floryda.

Do zespołu Dega, Koroluk i Partnerzy dołączyła w 2016 roku.

Włada językiem angielskim.