Marcin Kowal

Radca Prawny specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, uczestniczył w procesie tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich, jak również w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenie działalności dystrybucyjnej jednostek i tytułów uczestnictwa.

Karierę zawodowa rozpoczął w roku 2003 jako prawnik w Pioneer Pekao TFI S.A. Następnie, w latach 2003 – 2006 pracował w Kancelarii Prawnej Vogel Zaborowski Dubiński s.c. na stanowisku starczego prawnika. W 2006 roku zatrudniony został przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami na stanowisku doradcy prawnego zarządu ds. prawnych. Od 1 października 2012 r. pełni funkcję Inspektora Nadzoru w Superfund TFI S.A. Od kwietnia 2016 r. związany z Kancelarią.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.