Łukasz Skiba

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa rynku kapitałowego, prawa karnego oraz sporach z instytucjami finansowymi.

Adwokat Łukasz Skiba doradza i reprezentuje osoby fizyczne i prawne, w tym podmioty zagraniczne, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ASO NewConnect. Występował przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi. Odbył również staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W latach 2009 – 2014 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2014 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2014 r. dołączył również do zespołu Kancelarii.

Posługuje się językiem angielskim, w tym terminologią prawniczą.