Andrzej Koroluk

Specjalizuje się w problematyce prawnej funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie spraw związanych z działalnością instytucji finansowych.

Świadczy pomoc prawną na rzecz spółek prawa handlowego, banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez emitentów, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne, opracowywaniem programów opcji menedżerskich zarówno w spółkach prywatnych jak i publicznych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa, Kancelarii Adwokackiej Pociej, Dubois i Wspólnicy oraz Kancelarii Małkowski Matczuk Wieczorek.

Włada biegle językiem angielskim.