Wiktor Dega

Wiktor Dega

Specjalizuje się w problematyce prawa procesowego, w tym procesu cywilnego, gospodarczego, upadłościowego, administracyjnego oraz karnego.

Od lat reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Ponadto, doświadczenie zawodowe Wiktora Dega obejmuje stałą obsługę podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych w zakresie prawa korporacyjnego, obsługę prawną procesów restrukturyzacyjnych spółek, due diligence spółek, jak również obsługę prawną posiedzeń organów spółek.

Wiktor Dega jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również posiada brytyjski dyplom Diploma in Management uzyskany w trakcie studiów prowadzonych w programie MBA.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi pracując w Kancelarii Adwokackiej Pociej, Dubois i Wspólnicy oraz Kancelarii Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Spółka Komandytowa.

Włada biegle językiem angielskim.

Andrzej Koroluk

Andrzej Koroluk

Specjalizuje się w problematyce prawnej funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie spraw związanych z działalnością instytucji finansowych.

Świadczy pomoc prawną na rzecz spółek prawa handlowego, banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych przez emitentów, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne, opracowywaniem programów opcji menedżerskich zarówno w spółkach prywatnych jak i publicznych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa, Kancelarii Adwokackiej Pociej, Dubois i Wspólnicy oraz Kancelarii Małkowski Matczuk Wieczorek.

Włada biegle językiem angielskim.

Łukasz Skiba

Łukasz Skiba

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa rynku kapitałowego, prawa karnego oraz sporach z instytucjami finansowymi.

Adwokat Łukasz Skiba doradza i reprezentuje osoby fizyczne i prawne, w tym podmioty zagraniczne, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ASO NewConnect. Występował przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi. Odbył również staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W latach 2009 – 2014 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2014 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2014 r. dołączył również do zespołu Kancelarii.

Posługuje się językiem angielskim, w tym terminologią prawniczą.

Anna Wajda

Anna Wajda

Specjalizuje się w problematyce prawa autorskiego. Doradza klientom przy międzynarodowych transakcjach związanych z przejściem praw własności intelektualnej, w szczególności w zakresie praw dotyczących utworów i usług audiowizualnych.

Anna Wajda ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Z Kancelarią Dega, Koroluk i Partnerzy związana od października 2015 r.

Włada językiem angielskim i włoskim.

Marcin Kowal

Marcin Kowal

Radca Prawny specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, uczestniczył w procesie tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich, jak również w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenie działalności dystrybucyjnej jednostek i tytułów uczestnictwa.

Karierę zawodowa rozpoczął w roku 2003 jako prawnik w Pioneer Pekao TFI S.A. Następnie, w latach 2003 – 2006 pracował w Kancelarii Prawnej Vogel Zaborowski Dubiński s.c. na stanowisku starczego prawnika. W 2006 roku zatrudniony został przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami na stanowisku doradcy prawnego zarządu ds. prawnych. Od 1 października 2012 r. pełni funkcję Inspektora Nadzoru w Superfund TFI S.A. Od kwietnia 2016 r. związany z Kancelarią.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewa Chmiel

Ewa Chmiel

Specjalizuje się w problematyce prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa cywilnego i gospodarczego.

Ścieżkę zawodową rozpoczęła od pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej współpracowała z renomowanymi warszawskimi kancelariami.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe Prawo Dowodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie odbywa studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw.

Do zespołu Dega Koroluk i Partnerzy dołączyła w styczniu 2018 r.

Monika Tomaszewska

Monika Tomaszewska

Monika Tomaszewska jest aplikantem adwokackim, zajmuje się problematyką prawa mediów, własności intelektualnej, uczestniczy w międzynarodowych transakcjach związanych z przejściem autorskich praw majątkowych, w szczególności praw do treści audiowizualnych.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach zajmujących się bieżącą obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną w sektorze nieruchomości, uczestnicząc w procesie komercjalizacji centrów handlowych oraz procesach restrukturyzacyjnych.

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentem szkoły prawa amerykańskiego prowadzonej przez Centrum Prawa Amerykańskiego w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem Floryda.

Do zespołu Dega, Koroluk i Partnerzy dołączyła w 2016 roku.

Włada językiem angielskim.

Magdalena Śliwkowska

Magdalena Śliwkowska

Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ze specjalizacją Zarządzanie Kryzysowe, obecnie studentka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W Kancelarii zajmuje się zadaniami z zakresu obsługi administracyjnej: koordynowaniem prac całego zespołu, prowadzeniem dokumentacji kancelaryjnej, prowadzeniem kalendarza, utrzymywaniem relacji z Klientami, sporządzaniem pism oraz bieżącym wsparciem prawników Kancelarii.

Do jej obowiązków należy dbanie o wizerunek Kancelarii.
Posługuje się językiem angielskim.