Kancelaria doradza Klientom we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych. Zarówno związanych z zawieraniem różnego rodzaju umów, ochrony dóbr osobistych czy postępowań sądowych. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postepowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również przed sądami polubownymi w pełnym zakresie świadczonej pomocy prawnej. Każdy proces przygotowywany jest bardzo starannie, a głównym założeniem jest opracowanie w porozumieniu z klientem długofalowej strategii procesowej, która pozwoli na najpełniejsze osiągnięcie zamierzonych celów postępowania. Wspieramy Klientów w złożonych procesach gospodarczych, sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami, czy postępowaniach windykacyjnych.