Magdalena Śliwkowska

Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ze specjalizacją Zarządzanie Kryzysowe, obecnie studentka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W Kancelarii zajmuje się zadaniami z zakresu obsługi administracyjnej: koordynowaniem prac całego zespołu, prowadzeniem dokumentacji kancelaryjnej, prowadzeniem kalendarza, utrzymywaniem relacji z Klientami, sporządzaniem pism oraz bieżącym wsparciem prawników Kancelarii.

Do jej obowiązków należy dbanie o wizerunek Kancelarii.
Posługuje się językiem angielskim.