Ewa Chmiel

Specjalizuje się w problematyce prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa cywilnego i gospodarczego.

Ścieżkę zawodową rozpoczęła od pracy w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Reprywatyzacji i Rekompensat. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej współpracowała z renomowanymi warszawskimi kancelariami.

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe Prawo Dowodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie odbywa studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – Zarządzanie Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw.

Do zespołu Dega Koroluk i Partnerzy dołączyła w styczniu 2018 r.