Anna Wajda

Specjalizuje się w problematyce prawa autorskiego. Doradza klientom przy międzynarodowych transakcjach związanych z przejściem praw własności intelektualnej, w szczególności w zakresie praw dotyczących utworów i usług audiowizualnych.

Anna Wajda ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Z Kancelarią Dega, Koroluk i Partnerzy związana od października 2015 r.

Włada językiem angielskim i włoskim.